مجمع عمومی 18 اسفند به زمان دیگری موکول گردید

به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند مجمع عمومی نوبت دوم مورخ 18/ 12/ 95 ساعت 16 سالن مولوی کرد دانشگاه کردستان به دلیل برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی در تاریخ  19 و 20/ 12/ 95 و همچنین جلسه شورای مرکزی مورخ 18/ 12/ 95 به زمان دیگری موکول گردید.

زمان و مکان برگزاری مجمع متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.