مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند ، مجمع عمومی عادی نوبت اول در روز شنبه مورخ 25/ 06/ 96  ساعت 16 در محل سالن آمفی تاتر ( مولوی کرد ) دانشگاه کردستان با دستور کار زیر برگزار می گردد :

دستور کار مجمع :                                    

  • ارائه گزرش عملکرد سالانه هیات مدیره
  • انتخابات بازرسین سازمان
  • تراز مالی سال 1395
  • بودجه پیشنهادی سال 1396

ضمناً در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضاء ،  نوبت دوم مجمع در روز دو شنبه مورخ27/ 06/ 96  در همان زمان و مکان و با همان دستور کار برگزار خواهد شد.