مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

نوبت اول

بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند ، مجمع عمومی عادی نوبت اول در روز شنبه مورخ 24/07/95  ساعت 16 در محل سالن آمفی تاتر ( مولوی کرد ) دانشگاه کردستان با دستور کار زیر برگزار می گردد  .

دستور کار مجمع :

  • ارائه گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن .
  • بررسی و تصویب تراز نامه سال 1394 سازمان .
  • بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1395 سازمان .
  • ارائه گزارش عملکرد صندوق حمایت از اعضای سازمان .
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار .
  • ارائه گزارش های حرفه ای ، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادی مربوط به آن .
  • بررسی و تعیین تکلیف چهار درصد دریافتی و ساختمان های احداثی

ضمناً در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضاء ، نوبت دوم مجمع در روز دوشنبه مورخ 26/07/95 در همان زمان و مکان برگزار خواهد شد .

 

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان