مجمع عمومی (ادامه ی مجمع مورخ 15/ 6/ 94) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 

مجمع عمومی (ادامه ی مجمع مورخ 15/ 6/ 94) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

زمان: سه شنبه 19/ 8/ 94 ساعت 16 الی 20

مکان: سالن آمفی تئاتر مولوی کرد دانشگاه کردستان

دستورکار: ادامه بررسی بودجه پیشنهادی سال 1394

 

 بنابه مصوبه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مورخ 15/7/94 مصوبه شماره یک ادامه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/6/94 در تاریخ19/8/94 برگزار خواهد شد.

متن این مصوبه به شرح ذیل است.

مقرر گردید با عنایت به نامه شماره 21703 ر ش م مورخ 23/7/94  در ادامه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/6/94 و ابلاغ  آن  در 7/7/94 در تاریخ 19/8/94 روز سه شنبه در محل تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار گردد.