لیست کارکرد مجریان ذیصلاح(حقیقی و حقوقی) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

قابل توجه مجریان ذیصلاح (حقیقی و حقوقی) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

بدینوسیله به استحضار می رساند لیست کارکرد اعضای مجری در سال 96 تاکنون ، در سایت سازمان قابل مشاهده می باشد.

خواهشمند است در صورت هر گونه ابهام و یا احتمالا تناقض در ثبت کارکرد، حداکثر تا تاریخ شنبه 12/ 12/ 96 مراتب را به صورت کتبی به واحد مجریان استان و یا دفاتر نمایندگی شهرستان مربوطه تحویل دهند.
لیست کارکرد نهایی تا پایان سال 1396 در سایت درج خواهد شد.

شهرستان بانه........................ دانلود
شهرستان بیجار ..................... دانلود
شهرستان سقز........................ دانلود
شهرستان سنندج حقیقی.......... دانلود
شهرستان سنندج حقوقی.......... دانلود
شهرستان قروه........................ دانلود
شهرستان مریوان.................... دانلود