لزوم عزم همگانی برای ترویج مقررات ملی ساختمان


مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان استان کردستان و دبیر هیات مدیره سازمان با حضور در کمیته ترویج مقررات ملی ساختمان  بر لزوم همفکری و هماهنگی در جهت ترویج مقررات ملی ساختمان در استان کردستان تاکید کردند.

مهندس فرزام فاروقی با عنوان اینکه رعایت مقررات ملی ساختمان در قسمت های بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی یک لزوم بشمار می آید اظهار داشت: فرهنگ سازی و فعالیت ویژه در این زمینه یک ضرورت بشمار می آید که باید کلیه مسئولین و شهروندان نسبت به رعیت مقررات ملی ساختمان اهتمام ورزند.           

مهندس فاروقی توجه و اهتمام به رعایت اصول ساخت و ساز و مقررات ملی ساختمان را یک وظیفه همگانی دانست و بر نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت عمران و مسکن سازان را در ترویج و بسط آن تاکید کرد.

وی بر لزوم برنامه ریزی اصولی در این باره از طریق حضور در مدارس ، انتشار بسته های فرهنگی ، حضور در رسانه های و نظارت بر ساخت و سازها و دیگر فعالیت ها اشاره نمود.

وی با عنوان اینکه سکونتگاه های غیر رسمی و ساخت و ساز غیر مجاز از معضلات عمده ی شهرهای استان به شمار می آید و امنیت ، قانون گرایی ، سکونت مطلوب و خدمت رسانی را در شهرهای استان به مخاطره انداخته است و باید از هر تلاشی در زمینه کاهش این معضلات استقبال کرد .

مدیر آموزش و پژوهش نیز با اعلام اینکه سازمان تلاش های مطلوبی را در این زمینه شروع نموده است از تداوم و اهتمام بیشتر سازمان در این رابطه خبر داد.

مهندس بهار راستین با اعلام اینکه حضور سازمان در مدارس بعنوان تجربه ای موفق بشمار می آید و با توجه به استقبال گسترده دانش آموزان سطح مدارس سنندج از برنامه ریزی برای حضور در کلیه مدارس استان در آینده ای نزدیک خبر داد.