قطعنامه پایانی اجلاس هجدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان

هجدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به میزبانی استان اردبیل در تیرماه سال 1394  برگزار شد و قطعنامه پایانی اجلاس هجدهم نیز صادر گردید .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، هجدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که به میزبانی استان اردبیل در تیرماه سال 1394  برگزار شد و قطعنامه پایانی اجلاس هجدهم نیز صادر گردید .  بر همین اساس متن قطعنامه اجلاس هجدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به این شرح اعلام می شود :

     قطعنامه هیجدهمین اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان

             اردبیل سی ام و سی و یکم تیرماه 1394

متخصصان ، نخبگان و مهندسان عالیقدر

اینک که به فضل یگانه ناظم عالی آفرینش و تنها خالق هندسه جامع خلقت، فصل دیگری از همت عالی و حمیت وصف ناپذیرتان در نشست حاضر ورق خورده است ، بر خود لازم می دانیم همراه بادرودبه فروغ همواره تابناک ابدیت؛ پیام آور صدق و معنویت؛محمد مصطفی (ص) و ثِقل همیشه جاودان امامت،بار دیگر بر فرزانگان مهندسی ایران اسلامی درود فرستیم.

در برهه ای که میل به توسعه پایدار با اراده و پشتکار مرزبانان صدیق حریم دیپلماسی ، افزونتر از پیش گشته و قید تحریم های ظالمانه از پای اقتصاد کشور برداشته شده ، جامعه مهندسی عزم خویش را بر یافتن راهی نو بسوی عمران و سازندگی جزم نموده است.    

توفیق حاضر که بزعم معاون اول رئیس جمهوری کشورمان پیروزی بر جنگ و نه پيروزي در جنگ محسوب می گردد ، مجال و بستر بدیعی را برای کشور در جهان پدید آورده تا ضمن بهره مندی از آن، ایران اسلامی در آستانه تحولی اقتصادی قرار گرفته و انتظار رشد و رونق اقتصادی در آن محقق گردد.

از همین روی وقت آن است تا به نحو شایسته ای، نظرات و ايده هاي ارزشمند نخبگان جامعه مهندسی و صاحب نظران صنعت ساختمان بمنظور تحقق رونق اقتصادی و خروج از ركود در بخش مسكن اخذ، جمع بندی و به شورای مرکزی ارسال تا در اختیار معاون اول محترم رئیس جمهور قرار گیرد.

اجلاس و هم اندیشی مهندسان در خطه ای با پیشینه ای پرفروغ که نامِ نام آورانش از حکیم الهی و شیخ ابوسعید گرفته تا مؤذن زاده اردبیلی، اراده و صلابت را در ذهنها تکرار می کند ،مجال ارزشمندی است تا بار دیگر با یکدیگر پیمان بندیم تا همه با هم با عزمی راسخ و همتی متعالی مشق توسعه را تکرار کنیم

......................................................................................................................................................................

براساس ماده 19 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 102 آیین نامه اجرایی آن ، هجدهمین اجلاس سراسری اعضای هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ، سی‏ام و سی و یکم تیرماه 1394 به دعوت شورای مرکزی این سازمان در استان اردبیل ، با حضور اعضای هیأت مدیره استانها ، میهمانان اجلاس اعم از میهمانان شورای مرکزی و سازمان استانها، رؤسای شورای انتظامی، مدیران کل راه وشهرسازی، شهرداران مراکز استانها، معاونان هماهنگي امور عمرانی استانها، مدیران کل و معاونان وزارت راه و شهرسازی، مقام عالی وزارت و همچنین معاون اول محترم رئیس جمهور برگزار گردید.

هیأت عمومی ضمن سپاس از حضور مقام های عالیقدر اجلاس بویژه معاون اول محترم رئیس جمهور، وزير محترم راه و شهرسازی، وزير محترم صنعت ، معدن و تجارت، معاونان و مدیران ستادی ایشان و با تقدیر از هیأت رئیسه و اعضای محترم شورای مرکزی، اعضای محترم دبیرخانه دایمی هیأت عمومی و هیأت اجرایی اجلاس هجدهم، اعضای هیأت مدیره استان اردبیل، کمیته اجرایی اجلاس،پرسنل نظام مهندسي ساختمان استان اردبیل، پرسنل شورای مرکزی و تمام اعضایی که در ارتقای کیفت برگزاری اجلاس هجدهم هیأت عمومی اثربخش بوده اند، محورها و موضوعات عمده مطرح شده در نشست های اجلاس، گروههای تخصصی و کمیسیون هاي هیأت عمومی، آنها را مورد تأیید قرار داده و تأکید می نماید که دبیرخانه دایمی هیأت عمومی شورای مرکزی و سازمان‏های استانها ملزم به اجرا و پیگیری موارد مشروح زیر تا حصول نتیجه و گزارش پیشرفت کار در اجلاس آتی هیأت عمومی می باشد.

1- سازمان های نظام مهندسی ساختمان در راستای کمک به اجرای هرچه دقیق‏تر و سریعتر سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف بهینه‏سازی شاخص‏های کمی و کیفی در ساخت و ساز و دستیابی به ایمنی،صنعتی سازی ومستحکم سازی،بهره دهی مناسب ازمنابع موادوانرژی، اقدام به برنامه ریزی در حوزه وظایف و اختیارات خود نماید.

2- هیأت عمومی بر رعایت اخلاق حرفه ای در تمامی سطوح خدمات مهندسی تأکید نموده و از شورای مرکزی و سازمان استانها برنامه ریزی برای تکریم از پیشکسوتان حرفه و چهره های ماندگار را در حوزه ساخت و ساز انتظار دارد.

3- اعضای شرکت کننده در هجدهمین اجلاس هیأت عمومی بر استفاده از سازندگان دارای پروانه اشتغال معتبر تأکید نموده و پیگیری جدی برای تدوین نظام جامع ساخت و ساز متناسب با نظام فنی و اجرایی کشور برای بخش خصوصی از مراجع ذیربط می باشند، لذا شورای مرکزی براي تسريع در اين خصوص، پیشنهادات لازم را حداکثر تا پایان سال جاری آماده و برای تأییدیه های نهایی به مراجع ذیربط ارسال نماید.

4- هیأت عمومی یکی از اولویتهای کاری شورای مرکزی را بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان دانسته و تسریع در تهیه و تدوین پیش نویس پیشنهادی را برای پیگیری مراحل نهایی از شورای مرکزی خواستار شدند.

5- اعضای هیأت عمومی ضمن تأکید بر اجرایی شدن نظام نامه های مصوب هیأت عمومی در سازمان استان ها، خواستار نظارت شورای مرکزی بر اجرای آنها شدند.

6- هیأت عمومی برنامه ریزی جهت اجرای دوره های کارآموزی مدون برای مهندسان تازه فارغ التحصیل شده و کسب تجربیات حرفه ای لازم را امری ضروری دانسته و پیشنهاد می کند ترتیبات اجرایی و الزامات آن در قالب نظامنامه ورود به حرفه عملی گردد.  

7- اعضای شرکت کننده در هجدهمین اجلاس هیأت عمومی بر تهیه و تدوین زیرساخت های اجرائی مباحث 19،21و22 مقررات ملی ساختمان در راستای حفظ سرمایه های ملی و تأمین محیط زیست مناسب تأکید نمودند.

8- اعضای هیأت عمومی نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استانها بر پایه بند "ت" ماده 116 فصل نهم آیین‏نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(به منظورحفظ حقوق،حیثیت،شئونات حرفه ای،اموال سازمان ،توصیه های لازم ،....وارائه گزارش آن به شورای مرکزی) تأکید نمودند.

9- هیأت عمومی بر اجرایی شدن بند "ت" ماده 114 آیین‏نامه اجرایی و نظام‏نامه مصوب هیأت عمومی در خصوص حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی نظام مهندسی استانها یا بین نظام مهندسی ساختمان استانها با یکدیگر، یا بین اعضای نظام مهندسی ساختمان استانها با نظام مهندسی استان خود از طریق داوری تأکید نمودند.

10- اعضای شرکت کننده در هجدهمین اجلاس هیأت عمومی بر اجرایی شدن بند "ر" ماده 114 آیین نامه اجرایی در خصوص حمایت اجتماعی از اعضای نظام مهندسی ساختمان استانها و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف‏کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرف بخش‏های ساختمان، عمران و شهرسازی تأکید نمودند.

11- اعضای هیأت عمومی پیگیری آن دسته از بندهای بیانیه های اجلاس هفده گانه اجلاس هفدهم که در راستای قانون و خط مشی ابلاغی بوده است را به شورای مركزي تاکید مي نمايند.

12- اعضای شرکت کننده در اجلاس هیأت عمومی به شورای مرکزی تفویض اختیار نمودند تا برای انتخاب محل برگزاری اجلاس نوزدهم تصمیم گیری نمایند.

13- هیأت عمومی بر قرارگرفتن شرح خدمات مهندسی هر رشته به عنوان مبنای اصلی تعیین حق‏الزحمه خدمات مهندسی ساختمان تأکید مي نمايد.

14- توافق نامه تاریخی هسته ای با کشورهای 1+5 و تصویب آن در شورای امنیت سازمان ملل متحدولغوتحریم های ناعادلانه علیه کشورمان، فرازي از فرمایشات معاون اول محترم ریاست جمهوری و مقام عالی وزارت راه و شهرسازی ورئیس سازمان در اجلاس هجدهم می باشد. بنابراین لازم است با توجه به ضرورت توسعه فعالیت های برون گرا ونیزصادرات کالاوخدمات فنی ومهندسی، اعضای سازمان های نظام مهندسی ساختمان ، نسبت به فراهم ساختن بسترهای مناسب صادراتی در بازارهای هدف با اولویت کشورهای همسایه اهتمام ورزند.

در این راستا هیأت عمومی ضمن پشتیبانی از فعالیتهای کارگروه صادرات خدمات فنی و مهندسی شورای مرکزی توصیه می نماید این کارگروه به سطح کمیسیون ارتقاء یافته و درراستای تشویق اعضای سازمان به موضوع صادرات ، نظام نامه ای تنظیم وپس ازتایید شورای مرکزی به استانها ابلاغ گردد.

15- ضمائم شامل: پیشنهادات گروهها و کمیسیونهای برگزار شده اجلاس هیئت عمومی و همچنین بندهای موضوع کارشناسان ماده 27 شامل 8 بند، مجریان ذیصلاح و روابط عمومی ها و درخواست تعدای از اعضا در 5 بند به شرح ضمائم وپیوستها مصوب گردید.