قطعنامه اجلاس بیستم هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، تیرماه ۱۳۹۶- ارومیه

به نام آن که هستی نام از او یافت                               فلک جنبش زمین آرام از او یافت

 

قطعنامه اجلاس بیستم هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، تیرماه 1396- ارومیه

با استعانت از خداوند منّان در راستای اجرای ماده 19 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 102 تا 107 آئین نامه اجرایی آن، در سالی که طبق فرمایش مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی- تولید و اشتغال» نامگذاری شده است با هدف پیگیری موضوعات مربوط به شعار فوق در حوزه صنعت ساختمان و تعیین راهکارهای عملی و کارشناسی معطوف به اقتصاد مقاومتی، تولید ساختمان های پایدار و اشتغال هدفمند،  بیستمین اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در روزهای 21 و 22 تیرماه 1396 در شهر ارومیه تشکیل شد و در پایان نشست،  قطعنامه ای به شرح زیر تصویب و صادر گردید. امید است با تعمیق همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان،  وزارت راه و شهرسازی کشور و سایر سازمان های مرتبط،  نسبت به ارتقاء جایگاه نظام مهندسی در عرصه ملّی و بین المللی اقدام مؤثّر صورت پذیرد.

بند یک. هیأت عمومی تأکید دارد شورای مرکزی،  ضمن توجه ویژه به اشتغال پایدار مهندسین، در جهت ایجاد زیرساختهای صدور خدمات فنّی و مهندسی اقدامات لازم را به عمل آورد.

بند دو. در راستای حفظ حقوق بهره برداران، صیانت از سرمایه های ملّی و نیز به منظور ایجاد انضباط تشکیلاتی و شفافیت، لازم است برنامه مدونی جهت نظارت بر عملکرد سازمان ها تدوین و ابلاغ گردد.

بند سه. ایجاد پایگاه اطلاعات علمی و فنّی به منظور تبادل تجربیات و اطلاعات مهندسی در سطح سازمان های کشور پیشنهاد می شود.

بند چهار. به منظور حفظ محیط زیست و کاهش آلایندگی ناشی از ساخت و ساز لازم است نظامنامه های پایش محیط زیست تدوین گردد. هیأت عمومی توجه جامعه مهندسی را به اهمیت مسائل زیست محیطی و پرهیز از آلایندگی ناشی از ساخت و ساز و هدر رفت انرژی معطوف می نماید و خواستار اقدام مؤثّر در کلیه رشته های مهندسی ساختمان در زمینه های فوق می باشد.

بند پنج. شایسته است که اقدامات لازم به منظور حفظ حقوق مهندسین ناشی از تعریف مشخص دوره تضمین خدمات مهندسی از سوی شورای مرکزی با هماهنگی سازمان های نظام مهندسی استان ها و از طریق وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرد.

بند شش. لازم است به منظور رفع خلأ موجود در سرفصل های درسی و هماهنگی آموزش های دانشگاهی به حرفه، سازمان نظام مهندسی تلاش خود را برای همکاری با وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در جهت اصلاح متون درسی رشته های مهندسی معمول نماید.

بند هفت. شایسته است به منظور دستیابی به اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، فراهم نمودن ساز و کار اجرایی ترویج و تعمیق مقررات ملّی ساختمان در سازمان های نظام مهندسی کشور تأمین گردد. 

بند هشت. هیأت عمومی مؤکداً بر ضرورت تهیه و تصویب مباحث مستقل «شهرسازی»، «نقشه برداری» و «ترافیک» ذیل مقررات ملّی ساختمان اشاره می نماید، همچنین بر لزوم اجرایی شدن شرح خدمات رشته های فوق توسط مهندسین صاحب صلاحیت در سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور تأکید دارد.

بند نه. شایسته است شورای مرکزی نسبت به تدوین و اجرای نظام نامه های واحد در راستای همسان سازی چک لیست های کنترل خدمات مهندسی معماری در طراحی و نظارت اقدام نماید و بر ضرورت ترویج معماری سازگار با بهینه سازی مصرف انرژی از طریق مدل سازی اقدام نماید.

بند ده. شایسته است تلاش به منظور تبیین نظام کنترل کیفیت و مصرف مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد و گسترش و ترویج استفاده از فناوری های نوین توسط سازمان های نظام مهندسی ساختمان صورت پذیرد.

بند یازده. با توجه به پتانسیل لرزه خیزی و وقوع بلایای طبیعی در کشور، در راستای تأمین ایمنی، رفاه و آسایش بهره برداران و حفظ سرمایه های ملّی و حمایت از سازندگان ذی صلاح، از تمام ظرفیت های قانونی به منظور جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در صنعت ساختمان استفاده شود.

بند دوازده. در راستای حفظ حقوق بهره برداران، توجه به عمر مفید ساختمان ها و جلوگیری از مخاطرات گسترده ای که ناشی از عدم توجه به نگهداری ساختمان ها می باشد، هیأت عمومی از شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تقاضا می نماید اقدامات مؤثری را در جهت اجرایی شدن مبحث 22 مقررات ملّی ساختمان و طرح جامع ایمنی ساختمان های کشور انجام دهد.

بند سیزده. هیأت عمومی بیستم به شورای مرکزی تفویض اختیار می نماید تا بر اساس شرایط و زیرساخت استان ها، پس از بررسی نسبت به محل تعیین برگزاری اجلاس بیست و یکم با اولویّت اصفهان و آذربایجان شرقی  تصمیم گیری نماید.

قطعنامه اجلاس بیستم در سیزده بند به تأیید هیأت عمومی رسید. دبیرخانه دائمی هیأت عمومی بر اساس ماده 107 آئین نامه اجرایی، لازم است نسبت به گردآوری گزارش عملکرد سازمان های استانی و شورای مرکزی و ارائه آن در اجلاس بیست و یکم اقدام نماید.

ومن الله التوفیق

هیأت عمومی بیستمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان- ارومیه