قابل توجه کلیه قبول شدگان آزمون آبان ماه 93

قابل توجه کلیه قبول شدگان آزمون آبان ماه 93  

جهت ثبت نام در کلاس های توجیهی عمومی به امور آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید.

حضور الزامی می باشد