قابل توجه نامزدهای گرامی عضویت هیات مدیره دوره هفتم

داوطلب ارجمند .....................................

 

با سلام

احترامأ در راستای اجرای بند 1-5 و 2-5 شیوه نامه انتخاباتی و ماده 2 شیوه نامه تبلیغات انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، مستدعی است نسبت به ارائه اطلاعات و تکمیل موارد زیر با توجه به توضیحات اقدام فرمایید.

توضیحات:

1.        تکمیل جدول شماره یک (نمونه پیوستی)حداکثر در دو صفحه در قالب موارد زیر و ارائه آن بصورت pdf بر روی یک حلقه سی دی و تحویل به هیأت اجرایی حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 05/07/1394.

1-1              تایپ جدول شماره یک و تکمیل آن در محیط  word 2010با فونت B nazanin  و با اندازه قلم 14 و bold  نمودن آن انجام پذیرد.

2.       اسکن نمودن و بارگزاری عکس در محل الصاق آن (فرم شماره 1) باید با فرمت jpg   با حداکثر حجم 300 کیلوبایت باشد.

3.      مسئولیت صحت و سقم اطلاعات ارائه شده بعهده داوطلبان گرامی می باشد در صورت درخواست هیأت اجرایی ارائه مدارک مستند در خصوص اطلاعات ارائه شده از سوی داوطلبان الزامی می باشد.

 

·         به پیوست تصویر شیوه نامه تبلیغاتی با توجه به ماده 2-2 جهت استحضار و بهره برداری داوطلبان گرامی تقدیم می گردد.

 

 
 

هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات

هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان کردستان