قابل توجه مهندسین گروه برق/کارگاه طراحی و نظارت تابلو فشار ضعیف
کارگاه طراحی و نظارت تابلو فشار ضعیف
زمان: چهارشنبه  4/9/94
 مکان:سازمان
 مدرس : مهندس علیمحمدی
 هزینه ثبت کارگاه : رایگان
 جهت ثبت نام به امور آموزش مراجعه فرمایید