قابل توجه مهندسین گرامی رشته های عمران و معماری شهرستان بانه

 

قابل توجه مهندسین گرامی رشته های عمران و معماری شهرستان بانه :

 

کارگاه نظارت عالیه در روز شنبه 93/8/24 ساعت 15 در محل سالن ولایت کمیته امداد برگزار می شود( حضور اعضا الزامی می باشد)