قابل توجه مهندسین مهندسین پایه ارشد و یک عمران، معماری، مکانیک و برق

قابل توجه مهندسین مهندسین پایه ارشد و یک عمران، معماری، مکانیک و برق:

از کلیه مهندسین پایه ارشد و یک در چهار رشته: عمران، معماری، مکانیک و برق که تمایل به فعالیت در بخش کنترل نقشه را دارند دعوت بعمل می آید درخواست خود را به انضمام پروانه اشتغال به کار به صورت مکتوب حداکثر تا تاریخ 26/ 6/ 95 به دفتر نمایندگی شهرستان سنندج تحویل نمایند