قابل توجه مهندسین  محترم گروه مکانیک

1-    کارگاه اجرای لوله کشی بهداشتی، گرمایشی ،فاضلاب و آب باران

2-    کارگاه اجرای کانال کولر و تهویه ساختمان و بازشوهای مورد نیاز و دودکش ها

جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید.