قابل توجه مهندسين محترم گروه معماري و عمران شهرستان دهگلان

 

 

قابل توجه مهندسين محترم گروه معماري و عمران شهرستان دهگلان

 

کارگاه نظارت عاليه و طراحي

زمان: شنبه 93/9/8 ساعت 15 الي 18

مکان: ميدان بسيج کانون شهيد مطهري

حضور مهندسين طراح و ناظر الزامي مي باشد.