قابل توجه مجریان محترم حقیقی و حقوقی

قابل توجه مجریان محترم حقیقی و حقوقی

نشست بررسی پاره ای از مشکلات

با حضور نماینده ی اداره کل راه و شهرسازی

زمان: چهارشنبه 19/ 3/ 95 ساعت 10

مکان: سالن اجتماعات راه و شهرسازی (روبروی ورزشگاه 22 گولان)