قابل توجه مجریان ساختمان / کارگاه سازه نگهبان و اجرای گودبرداری
قابل توجه مجریان ساختمان
 
کارگاه سازه نگهبان و اجرای گودبرداری
 زمان : آذر 1394
 مدرس : مهندس امیرحسن نوذری
 جهت ثبت نام به امور آموزش مراجعه فرمایید