قابل توجه مجریان ساختمان / کارگاه اصول اجرای سازه نگهبان برای مجریان ساختمانی
کارگاه اصول اجرای سازه نگهبان برای مجریان ساختمانی
مدرس : مهندس امیرحسن نوذری
 زمان: 26/9/94
مکان : سازمان
 جهت ثبت نام با امور آموزش تماس حاصل فرمایید