قابل توجه شرکت کنندگان در جشنواره ورزشی اعضای سازمان


به اطلاع کلیه اعضای محترمی که در دومین جشنواره ورزشی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان ثبت نام کرده اند می رساند زمان برگزاری این مسابقات به بعد از تصویب بودجه سال 1394 سازمان موکول می شود که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.