قابل توجه داوطلبان و پذيرفته شدگان صلاحيت اجرا در رشته هاي معماري و عمران

قابل توجه داوطلبان و پذيرفته شدگان صلاحيت اجرا در رشته هاي معماري و عمران


روابط عمومي: استحضار کليه داوطلبان ورود به حرفه مهندسان  و نيز پذيرفته شدگان در رشته معماري - اجرا و عمران - اجرا مي رساند بر اساس بخشنامه دفتر مقررات ملي ساختمان درتاريخ بهمن ماه 93 از اين به بعد  مهندسان گرامي که قصد دريافت پروانه  صلاحيت اجرا و فعاليت در زمينه اجرا را دارند بايد دوره آموزشي و کارآموزي مربوطه را به مدت 76 ساعت در سازمان نظام مهندسي استان خود بگذرانند .  


متن نامه دفتر مقررات ملي ساختمان :


مديران محترم کل راه و شهرسازي استان ها

با سلام ؛

       با عنايت به ضرورت کسب اطلاعات علمي ، کاربردي و حرفه اي و افزايش کيفي سطح دانش و آگاهي هاي فني متقاضيان ورود به حرفه براي دريافت پروانه اشتغال به کار مهندسي پايه 3 در صلاحيت اجرا ، بدينوسيله عناوين و سرفصل هاي دوره آموزشي ورود به حرفه رشته هاي معماري و عمران به انضمام راهنماي مراحل اجرايي آن مصوب نهمين جلسه کارگروه آموزش و مقررات ملي ساختمان که با حضور نمايندگان محترم شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي  ساختمان برگزار گرديد، بشرح پيوست جهت اجراي کامل مفاد آن ابلاغ مي گردد .

توضيح اينکه مهلت اعتبار اين دوره آموزشي از تاريخ برگزاري دوره حداکثر به مدت 5 سال است و متقاضيان مي توانند در هر زماني  پس از فراغت از تحصيل با معرفي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ، قبل و يا بعد از شرکت و يا موفقيت در آزمون هاي ورود به حرفه مهندسي در اين دوره شرکت نمايند . از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه ، صدور پروانه اشتغال به کار مهندسي صلاحيت اجرا در رشته هاي معماري و عمران منوط به ارائه گواهي نامه داراي اعتبار اين دوره آموزشي خواهد بود .

    غلامرضا هوايي

مدير کل مقرات ملي ساختمانعناوين و سرفصل هاي دوره کاراموزي صلاحيت اجرا (ورود به حرفه پايه 3)