قابل توجه بانوان محترم عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:  دیدار با آموزشکده دخترانه فنی سنندج

قابل توجه بانوان محترم عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:

 دیدار با آموزشکده دخترانه فنی سنندج

زمان: سه شنبه 28/7/94 ساعت 9:30

جهت ثبت نام برای حضور در این دیدار به روابط عمومی سازمان (سرکار خانم مهندس حیدری) مراجعه نمایید.