قابل توجه بانوان محترم عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:  بازدید از معماری و بافت شهر تاریخی اورامان تخت

قابل توجه بانوان محترم عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:

بازدید از معماری و بافت تاریخی شهر اورامان تخت

 

زمان: دوشنبه 13/ 2/ 95

زمان حرکت: 5 صبح

مکان: میدان کوهنورد - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

جهت ثبت نام تا تاریخ پنجشنبه 9 / 2/ 95 به روابط عمومی سازمان مراجعه فرمایید