قابل توجه بانوان  عضو سازمان نظام مهندسی استان کردستان

 

قابل توجه بانوان  عضو سازمان نظام مهندسی استان کردستان

باتوجه به توافقنامه سازمان با بیمه ی البرز جهت انجام بیمه تکمیلی اعضا وکارکنان سازمان به اطلاع می رساند که بانوان عضو و یاکارمند سازمان می توانند نسبت به تحت پوشش قراردادن همسر وفرزندان خود اقدام فرمایند.