قابل توجه اعضا محترم تعاونی مسکن فاز 2 سازمان

قابل توجه اعضا محترم تعاونی مسکن فاز 2 سازمان

بازدید از زمین های فاز 2  تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

زمان: 7/8/94 ساعت 16

مکان: زمین های فاز 2 تعاونی مسکن

اعضاء محترم در صورت تمایل  می توانند رأس ساعت 16 در محل زمین حضور بهم رسانند.