قابل توجه اعضای محترم عضو سازمان / زمان استخر درشش ماهه دوم سال ۹۶

برنامه زمانبندی استخر ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 

آقایان:

شنبه

ساعت 18:30 تا 20

استخر 22 گولان

چهارشنبه

ساعت 18:30 تا 20

استخر 22 گولان

جمعه

ساعت 11 تا 12:30

استخر شین – بهاران

 

 

بانوان:

چهارشنبه

15:30 تا 17

استخر دانشگاه آزاد


- بهای بلیط استخر 3 هزار تومان می باشد.
- در برای رزرو بلیط از طریق سایت سازمان (خدمات الکترونیک) ساعت 9 صبح در روزهای تعیین شده (شنبه و چهارشنبه) اقدام فرمایید.
جهت رزرو بلیط استخر شین (روزهای جمعه) ویژه آقایان در روزهای پنجشنبه اقدام نمایید.
- همراه داشتن کارت عضویت در زمان ورود به استخر الزامی می باشد.