قابل توجه اعضای محترم سازمان

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند با توجه به اینکه مقرر است کلیه خدمات الکترونیکی اعم از تهیه بلیط استخر ، ثبت نام دوره های آموزشی و پژوهشی بازدیدها و سایر موارد مرتبط از طریق سایت ساز مان به نشانی www.kurdnezam.ir  انجام پذیرد ، خواهشمند است از تاریخ 95/8/1 نسبت به عضویت در سایت سازمان قسمت خدمات الکترونیک رزرو بلیط استخر و یا ثبت نام در کارگاه ها و دوره ها اقدام فرمایید.

از تاریخ مذکور کلیه خدمات فوق به صورت حضوری مقدور نمی باشد.