قابل توجه اعضای محترم سازمان / ظرفیت رزرو بلیط کنسرت همایون شجریان تکمیل شد قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
ظرفیت رزرو بلیط کنسرت همایون شجریان تکمیل شد 
بدلیل استقبال گسترده اعضای سازمان از کنسرت همایون شجریان در سنندج رزرو بلیط به اتمام رسید.