قابل توجه اعضای محترم سازمان در شهرستان سقز/ رزرو بلیط استخر

قابل توجه اعضای محترم سازمان در شهرستان سقز/ رزرو بلیط استخر

جهت رزرو بلیط استخرآقایان (استخر هتل کرد سقز) در روزهای چهارشنبه ساعت 22 تا 24 به بخش خدمات الکترونیکی سایت سازمان بخش  رزرو بلیط استخر مراجعه فرمایید.