قابل توجه اعضای محترم سازمان در شهرستان سقز/ تهیه بلیط کنسرت بهنام طاهری با 50درصد تخفیف قابل توجه اعضای محترم سازمان در شهرستان سقز:
تهیه بلیط کنسرت بهنام طاهری با 50درصد تخفیف

جهت تهیه بلیط کنسرت بهنام طاهری با 50درصد تخفیف به دفتر نمایندگی سقز (آقای علیپور) مراجعه فرمایید.
زمان: یکشنبه مورخ 12/ 10/ 95 ساعت 20 الی 22
مکان: سالن شهید بهشتی