قابل توجه اعضای محترم سازمان / اطلاعیه بازرسان

به اطلاع می رساند با توجه به درخواست های مکرر برخی از اعضای محترم سازمان، زمان درنظر گرفته شده برای مشاهده کارکردها تا تاریخ 94/3/25 تمدید گردید.
لذا جهت مشاهده کارکرد اعلام شده و اعمال نظرات ، انتقادات و پیشنهادات به روابط عمومی سازمان مراجعه فرمایید.