قابل توجه اعضای محترم سازمان/  اصلاح کاربرگ خوداظهاری

قابل توجه اعضای محترم سازمان/

اصلاح کاربرگ خوداظهاری

باتوجه به درخواست تعدادی از اعضای محترم جهت اصلاح کاربرگ خوداظهاری اعلام آمادگی انجام خدمات نظارتی ، به استحضار می رساند از تاریخ 17/ 8/ 96 تا 1/ 9/ 96 اعضای محترم می توانند با مراجعه به سایت سازمان نسبت به دانلود و تکمیل فرم خوداظهاری و ارائه آن به دفتر نمایندگی مربوطه اقدام فرمایند.

دانلود فرم خوداظهاری ...... دانلود