آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی اشخاص حقوقی

قابل توجه اشخاص حقوقی

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی اشخاص حقوقی تا تاریخ 31/04/96 می باشد.

لذا اعضای محترم سازمان، در صورت هرگونه سوال می توانند در روزهای تعیین شده به مشاور مالیاتی سازمان(آقای اسماعیلی)

مراجعه فرمایند.

زمان: دوشنبه وچهارشنبه ساعت 19-17

مکان: سازمان

شماره تماس بامشاور مالیاتی: 09183738986