فرم نظرخواهی اعضا درمورد برگزاری دوره های پیشنهادی

فرم نظرخواهی اعضا درمورد برگزاری دوره های پیشنهادی

به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند فرم نظرخواهی اعضا درمورد برگزاری دوره های پیشنهادی در سایت سازمان موجود می باشد.

جهت پیشنهاد دوره های لازم به بخش خدمات الکترونیک (ثبت نام در کارگاه ها و سمینارها) مراجعه نمایید.