فراخوان  ورزشی ویژه بانوان عضو سازمان

قابل توجه بانوان محترم عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:

فراخوان  ورزشی

بدینوسیله به اطلاع می رساند واحد ورزشی سازمان در نظر دارد تا در رشته ورزشی بسکتبال ، والیبال ، تنیس

روی میز، بدمینتون ، دارت ، آیروبیک و کوهنوردی ویژه بانوان عضو را در سال 95 شرایط ذیل ثبت نام بعمل آورد:

شرایط

1-    مهندسین گرامی عضو سازمان نظام مهندسی باشند

2-    در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد در هر رشته ، اقدام به تشکیل کلاس یا گروه می گردد(حداقل 15 نفر)

3-    به دلیل داشتن بار مالی و پرداخت هزینه در خصوص اجاره سالن و مربی مربوط به هر رشته از سوی سازمان ،

مهندسین گرامی بایستی متعهد گردند که بطور مستمر در تمرینات حضور می یابند.

4-    تشکیل هر کلاس در هر رشته  ورزشی منوط به تأیید و مصوب هیئت مدیره محترم سازمان نظام مهندسی می باشد.

مهندسین گرامی جهت ثبت نام می توانند تا مورخه 15 اسفندماه 94 به واحد ورزش سازمان مراجعه نمایند.