فراخوان عضویت در کمیته متناظر

فراخوان عضویت در کمیته متناظر

کمیته متناظر با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان و اداره کل استاندارد جهت تدوین استانداردهای بین المللی سازمان های استانداردسازی از مهندسین عضو سازمان دعوت به همکاری می نماید.

جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش سازمان مراجعه و یا با شماره 33564876 و 33564874 داخلی 117 تماس حاصل فرمایید.