فراخوان شرکت های مجری ارت

سازمان نظام مهندسی استان کردستان در نظر دارد نسبت به افزایش تعداد مجریان حقوقی سیستم ارت ساختمان در شهرستانهای سنندج ، سقز، بانه، مریوان، قروه، کامیاران و دهگلان اقدام نماید، لذا از تمام شرکتهای که شاخصهای ذیل را دارند تقاضا می شود درخواست کتبی و موارد امتیاز آور را به نمایندگان دفتر اجرایی نظارت برق شهرستانها تحویل نمایند.

شاخصهای امتیازدهی به شرکتهای مجری ارت

  • شرکت حقوقی با اساسنامه مرتبط، مطابق روزنامه رسمی.
  • شرکت، بومی شهرستان مورد تقاضا باشد.(ثبت استانی بلامانع بوده اما باید ساکن آن شهرستان باشند.)
  • حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره دارای تحصیلات مرتبط باشند(کارشناسی برق)
  • مجریان و اعضای هیأت مدیره دارای گواهینامه های مرتبط با دوره ارت باشند.
  • شرکت دارای سوابق اجرایی مرتبط با فعالیت مورد تقاضا باشند.
  • اخذ تأییدیه از کارفرماهای قبلی .

سه شرط اول ضروری بوده و شرکت هایی که فاقد یکی از آن سه شرط باشند حذف می گردند.

 

تبصره:

هیچ یک از اعضای هیأت مدیره شرکت دارای پست اجرایی در سازمان نظام مهندسی (نمایندگی نظام مهندسی یا دفتر اجرایی نظارت برق در شهرستان) نباشند.

  • تمامی شرکت ها می بایستی تعهدنامه عدم محکومیت شرکت یا کسب صلاحیت آن را توسط ارگان های ذیربط ارائه نمایند.در غیر اینصورت در هر زمان که خلاف آن ثابت شود علاوه بر حذف شرکت از لیست، به نهادهای قانونی معرفی می شوند.

 

 

دفتراجرایی نظارت برق