فراخوان­ همکاري و جذب­ مدرس آموزشي

فراخوان­ همکاري و جذب­ مدرس آموزشي

 

کميته آموزش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان در نظر دارد  در راستاي اجراي"ماده 3 اصلاحيه شيوه نامه اجرايي نحوه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به کار مهندسي" از مهندسين داراي پروانه اشتغال به­كار مهندسي )حداقل پايه دوکه شرايط زير را دارند جهت همکاري و صدور پروانه آموزشي دعوت به عمل مي­آورد :

1-  مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي اصلي و مرتبط ساختمان ؛

2- حداقل 5 سال سابقه آموزش دانشگاهي و يا آموزش حرفه اي مهندسي .

جهت کسب اطلاعات درباره دستورالعمل و شيوه پرکردن فرم­ها و مدارک لازم بروي فرم ها و شيوه نامه هاي ذيل کليلک فرماييد

فرم پروانه اشتغال بکار آموزش

دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش

دوره هاي ارتقا - سرفصلها

شيوه نامه تمديد و ارتقا