عنوان کتاب: پکیج شوفاژ دیواری

کتاب پکیج شوفاژ دیواری

مولفین: مهندس سیروس رحیمی امید زندی

این کتاب اطلاعات مناسب و کافی در رابطه با شناخت قطعات، ساختار، نحوه عملکرد و عیب یابی سیستم پکیج شوفاژ دیواری را در اختیار مخاطب قرار می دهد.

فهرست مطالب

- مقدمه

- کلیات

- مدار گاز

- مدار آب گرم مصرفی

- مدار گرمایشی

- عیب یابی و رفع عیب