عنوان کتاب: سیستم های حرارت مرکزی

عنوان کتاب: سیستم های حرارت مرکزی

مولف: مهندس سیروس رحیمی

این کتاب در فصول مختلف به تشریح انواع سیستم های حرارت مرکزی رایج پرداخته و شامل موضوعات، جداول، نمودارها و تصاويري است كه مخاطب مي‌تواند با مطالعه‌ آنها، به آساني مفهوم مطالب را درك نمايد.

فهرست مطالب           

فصل اول

بخش‌اول: انتقال حرارت

بخش دوم: محاسبات بارگرمایی ساختمان

فصل دوم

بخش‌اول: سیستم‌هاي حرارت مرکزی

بخش دوم: سیستم حرارت مرکزی با آب

بخش سوم: اجزای سیستم حرارت مرکزی

بخش چهارم: سیستم‌هاي لوله کشی در سیستم‌هاي حرارت مرکزی آبی

فصل سوم

سيستم حرارتي مركزي با بخار

فصل چهارم

سیستم حرارت مرکزی با هوای گرم

فصل پنجم

سيستم حرارت مركزي تشعشعي

فصل ششم

سیستم‌هاي حرارت مرکزی خورشیدی

فصل هفتم

مبدل های حرارتی

فصل هشتم

بخش‌اول: شيرآلات

بخش دوم:کنترل کننده‌ها

جداول تبدیل واحدها