عنوان دوره:ارت، هم بندی  اصلی و اضافی

قابل توجه اعضای محترم گروه برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

عنوان دوره:  ارت ،هم بندی اصلی و اضافی

زمان: 15 و 16 تیرماه 1396
مکان: سالن اجتماعات سرای سالمندان - خیابان جام جم