عضو گروه شهرسازی نظام مهندسی کردستان نایب رئیس شورای شهر قروه شد

خانم مهندس حوریا کلوندی عضو گروه شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بعنوان نائب رئیس شورای اسلامی شهر قروه انتخاب گردید.

مهندس امید محمودی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در پیامی این انتخاب را نشان از تخصص و تعهد اعضای سازمان توصیف کرد و این انتخاب را به وی و جامعه مهندسی استان تبریک گفت.

وی اظهار امیدواری کرد تا حضور مهندسین عضو سازمان در جایگاه های مدیریتی و مشورتی استان منجر به توسعه کردستان گردد.