عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی: کارگروه تهیه نظامنامه ها و آئین نامه های گروه معماری تشکیل می شود

مهندس ابراهیم حمزه زاده عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی از تشکیل کارگروه هایی بمنظور تهیه و تدوین نظام نامه ها و آئین نامه های مربوط به گروه معماری خبر داد.

وی با اشاره به سومین جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی اعلام کرد: در این جلسه درباره توسعه شرح خدمات مهندسی معماری، تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان در معماری، انرژی و محیط زیست در معماری،  بهره گیری از فناوری های نوین در معماری، هویت در معماری ایرانی- اسلامی با تاکید بر ارزش های بومی و منطقه ای بحث و تبادل نظر شد.

مهندس حمزه زاده همچنین درباره تشکیل کارگروه های نه گانه این گروه نیز اظهار داشت: بمنظور سامان دادن به وضعیت گروه معماری مقرر شد تا  کارگروه هایی با عناوین :

-کارگروه تهیه نظامنامه نماسازی و سیمای ساختمان ها

-معماری داخلی ساختمان ها و محوطه سازی

-مباحث حقوقی شرح خدمات مهندسی معماری

-تهیه نظامنامه اجرایی مقررات ملی ساختمان مبحث 21 و 22 در مهندسی معماری

-بررسی تجربیات جهانی در خصوص مقررات ملی ساختمان در معماری

-اجرای مقررات ملی ساختمان مبحث 19 با رویکرد ممیزی و بومی سازی در مناطق مختلف

-توسعه و ترویج الگوهای پایداری در طراحی معماری

-بهره گیری و ترویج فناوری های نوین در معماری

-دبیرخانه سمینار هویت در معماری ایرانی- اسلامی تشکیل شود.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از اعضای معمار سازمان خواست تا طی جلسه ای عمومی مطالبات و دیدگاههای اعضا در رابطه با کارگروه های تعین شده تشریح و به گروه تخصصی معماری شورای مرکزی منعکس شود.