عضو سازمان نظام مهندسی کردستان مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری کردستان شد

عضو سازمان نظام مهندسی کردستان مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری کردستان شد

مهندس جمشید اسدی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری کردستان شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کردستان به نقل از  مهر، در متن حکم استاندار کردستان خطاب به جمشید اسدی آمده است: با عنایت به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم شما را به سمت مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری منصوب می نماییم.

پیش از این آرتیکاس اقبال مدیرکلی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان را بر عهده داشت که از ماه گذشته تاکنون به عنوان مدیر کل دفتر مدیریت بحران استان کردستان منصوب شده است.

جمشید اسدی کارشناس ارشد عمران و از نیروهای شاغل در استانداری کردستان است که در سابقه کاری وی کارشناس معاونت هماهنگی امور عمرانی و مدیران عمرانی فرمانداری مریوان نیز به چشم می خورد.

دکتر ثابتی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان انتخاب  مهندس جمشید اسدی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری کردستان تبریک گفت.
وی این انتخاب را به جامعه مهندسی استان تبریک گفت و خواستار بهره گیری و استفاده از پتانسیل های جامعه مهندسی در امورات تصمیم گیری استان شد.