عضو سازمان نظام مهندسی کردستان فرماندار سردشت شد

مهندس نژاد جهانی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بعنوان فرماندار شهرستان سردشت منصوب شد.

مهندس جهانی کهمدیر دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در شهرستان بانه را در کارنامه فعالیت های خود دارد ، عضو گروه عمران است.

مهندس امید محمودی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان و هیات مدیره این سازمان طی پیامی انتصاب شایسته مهندس جهانی را به ایشان و جامعه مهندسی استان تبریک گفتند.

در این پیام آمده است: انتصاب مهندس نژاد جهانی بعنوان فرماندار جدید سردشت نشان از اعتماد به نیروهای بومی و توانمندی جامعه مهندسی کردستان است.

در ادامه این پیام آمده است: استان کردستان با هفت هزار عضو متخصص و توانمند پتانسیلی مهم برای توسعه استان به شمار می آید و این سازمان همواره آمادگی خود را برای توسعه  آبادانی کشور و خدمت به شهروندان ابراز داشته است.

مهندس نژاد جهانی دانشجوی دکترای عمران، شهردار نمونه کشوری در سال 88 بعنوان شهردار بانه و در سال 92 رتبه برتر همایش دستاوردهای شهرداری ها را در حوزه اقتصاد_شهری در کارنامه فعالیت های خود دارد.