عضو سازمان نظام مهندسی کردستان شهردار بوکان شد

اولین شهردار منتخب شورای دور پنجم، روز پنج شنبه (23 آذرماه) شهردار جدید بوکان با برگزاری آئینی در فرمانداری بوکان معرفی شد.

در مصوبه شورای شهر بوکان پس از بحث وبررسی کارشناسی و مطالعه برنامه کاندیداها، مهندس بابک رستم پور به عنوان شهردار بوکان انتخاب شد و طی آیینی مراسم معارفه شهردار بوکان با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد.

«بابک رستم پور» از شهریورماه سال 93 تا 9 شهریور ماه سال 96 سکاندار شهرداری بانه بوده است.

وی عضو گروه عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان می باشد.

مهندس امید محمودی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در پیامی انتخاب مهندس رستم پور را بعنوان شهردار بوکان تبریک گفت.

وی این انتخاب را نشان از توانمندی اعضای سازمان و وجود پتانسیل های ارزشمند در این سازمان توصیف کرد.