عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان شهردار سنندج شد مهندس"حشمت الله صیدی" نایب رئیس اسبق سازمان با ۹ رای اعضای شورا به عنوان شهردار سنندج انتخاب شد.
کیومرث حبیبی، حشمت صیدی، فرزین رحیمی، کیومرث ایراندوست، کریم اسدبیگی و هوشنگ دباغ شش گزینه معرفی شده از سوی اعضای شورا برای تصدی پست شهرداری بود  که از میان این افراد کریم اسدبیگی قبل از ارائه برنامه های خود انصراف داد.
پنج گزینه باقی مانده طی سه  روز به ارائه برنامه های خود پرداختند و بعد از اتمام جلسات ارائه برنامه ها، کیومرث ایراندوست نیز از ادامه این رقابت کنارکشید و انصراف خود را به طور رسمی اعلام کرد.
بعد از گذشت یک هفته از پایان جلسات ارائه برنامه ها، جلسه انتخاب شهردار سنندج با حضور اعضای شورای اسلامی و جمعی از خبرنگاران استان تشکیل شد و قبل از رای گیری دیگر گزینه ها انصراف داده و در نهایت حشمت الله صیدی چهل و ششمین شهردار سنندج شد.