عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان راهدار نمونه کشور شد

به گزارش روابط عمومی، مهندس لقمان فیض اله بیگی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان بعنوان راهدار نمونه کشور انتخاب شد.

مهندس لقمان فیض اله بیگی عضو گروه مکانیک سازمان، طی حکمی از طرف معاون وزير و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي  بعنوان راهدار نمونه کشور انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.

رئیس سازمان نظام مهندسی کردستان نیز طی پیامی این انتخاب را به وی و جامعه مهندسی کردستان تبریک گفت.

مهندس امید محمودی با عنوان اینکه اعضای سازمان از نخبگان جامعه هستند اظهار داشت: در سطح استان و کشور شاهد موفقیت های روزافزون جامعه مهندسی کردستان هستیم که این امر مایه مباهات سازمان و شهروندان است.

وی استفاده از پتانسیل عظیم جامعه مهندسی کردستان را در آبادانی استان مثمر ثمر خواند و اظهار امیدواری کرد تا بنحو شایسته از این توان استفاده گردد.