عدم استقبال برخی استان‌ها از انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان


مهندس عامری نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه در برخی استان‌ها از انتخابات استقبال خوبی نشده است، گفت: افزایش بی‌رویه اعضا سبب شده تا آنها از این هیات مدیره بخواهند زمینه اشتغال آنها را فراهم کند؛ درخواستی که جزء وظایف ذاتی سازمان نظام مهندسی نیست.

به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان کشور، وی به وجود ۱۷۰ هزار مهندس دارای پروانه اشتغال به کار اشاره کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی با توجه به رکود چند ساله اخیر حوزه مسکن قادر نیست برای همه این افراد کار و درآمد مناسبی را فراهم کند. بنابراین مجموعه این عوامل سبب شده تا مهندسان تمایل چندانی به کاندیداتوری در انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استانی نداشته باشند.

این مقام سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه رشد پروانه ساختمانی در سال ۹۳ در سراسر کشور منفی۳۸ و نیم درصد بود که نشان‌دهنده بیکاری بسیاری از مهندسان دارای پروانه اشتغال از این سازمان است، بیان کرد: شغل و مسکن درخواست معقول همه اعضاست اما با رسالت‌ها و وظایفی که قانونا بر عهده هیئت‌مدیره‌های استان‌هاست، سنخیتی ندارد و قانون نظام مهندسی هم ما را مکلف به اشتغال‌زایی برای مهندسان ساختمان نکرده است؛ زیرا تقاضا برای ساخت و ساز میزان مشخصی در سال است که قابل افزایش به میزان بیشتر از نیاز جامعه نیست.

مهندس عامری همچنین در ادامه با بیان اینکه مجموع اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور در دوره اخیر ۳۱۵ نفر بوده است، تأکید کرد: ولی در این دوره تعداد اعضای هیئت مدیره در برخی استان‌ها افزوده می‌شود.

وی در رابطه با نظارت بر انتخابات هیات مدیره اظهار داشت: نظارت بر انتخابات هیئت مدیره استان‌ها، در این دوره مانند دوره‌های گذشته، از سوی هیئت نظارت استانی انجام می‌شود؛ ‌ضمن اینکه امسال برای اولین بار یک هیئت نظارت عالی بر انتخابات نظام مهندسی به ریاست منوچهر شیبانی اصل در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده است که اگر شکایتی در یک استان قابل حل و فصل نبود، به این هیئت عالی ارجاع شود.