طراحی و جانمایی تجهیزات موتورخانه و پکیج

قابل توجه اعضای محترم  گروه مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
طراحی و جانمایی تجهیزات موتورخانه و پکیج
جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش سازمان مراجعه فرمایید یا با شماره های سازمان 33564876 - 33564874  داخلی 117 تماس حاصل فرمایید