صورت جلسه دومین جلسه هم اندیشی مدیران دفاتر حقیقی و حقوقی و کمیته دفاتر

صورت جلسه دومین جلسه هم اندیشی مدیران دفاتر حقیقی و حقوقی و کمیته دفاتر

مورخ 29/10/1393 ، ساعت 4 تا 7 ، سازمان نظام مهندسی

 

دومین جلسه هم اندیشی کمیته ی دفاتر با مدیران دفاتر طراحی حقوقی و حقیقی روز دوشنبه 29/10/1393
راس ساعت 16:30 در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل شد.

این جلسه با حضور اعضای کمیته دفاتر ، تعدادی از مدیران دفاتر حقیقی و حقوقی و بازرسین سازمان آقایان
مهندس عزت پور و مهندس وثوقی تشکیل شد .

در ابتدای جلسه بعد از خیر مقدم به حضار توسط آقای مهندس شیخی ، مفاد صورتجلسه ی قبلی ( شماره 1 ) که به صورت پیشنهاد در جلسه قبل مطرح شده بود ، توسط آقایان شیخی و یونسی بند به بند خوانده شد و مدیران ، نظرات اصلاحی و پیشنهادات خود را در این مورد بیان نمودند .

هم چنین آقایان مهندس شارقی ، مهندس تواضعی ، مهندس پرهیزکار ، مهندس چهاریار پناه ، مهندس هدایتی ، مهندس یوسفی و خانم ها مهندس دل روشن و مهندس صیدیمرادی در مورد مطالب موجود در صورتجلسه قبلی و مشکلات دفاتر ، مباحثی را طرح نمودند .

در نهایت مقرر شد پیشنهادات موجود در صورتجلسه های فوق ، توسط کمیته ی دفاتر جمع بندی و طی نامه ای به هیات مدیره محترم ، ارائه گردد.